Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Informujemy, że Dyrektor DPS dla Osób Starszych w Bielsku–Białej powołał Inspektora Ochrony Danych,
którym jest pan Darosław Wójcik.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej: iod@dpsos-bielsko.pl lub listownie na Adres: DPS dla Osób Starszych ul. Żywiecka 15, 43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych
osobowych.
Do kompetencji Inspektora Ochrony nie należy załatwianie innych spraw, niż te związane z ochroną
danych osobowych.

Pozostałe informacje znajdują się w załączniku

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Szymon Dziok

Data publikacji: 2023-01-20 08:35:32

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2023-03-16 07:19:06 Zmiana publikacji Szymon Dziok
2 2023-03-16 07:19:01 Zmiana publikacji Szymon Dziok
3 2023-03-16 07:18:53 Zmiana publikacji Szymon Dziok