Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych

Niepodjęte depozyty

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej zawiadamia, że na koncie depozytowym znajdują się środki pieniężne zgromadzone przez zmarłych mieszkańców Domu.

Na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.) poszukuje się spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu po zmarłych mieszkańcach. Depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających następstwo prawne po zmarłych mieszkańcach, tj. prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia sporządzony przez Notariusza.

Depozyt zostanie wydany po uiszczeniu przez uprawnionego kosztów przechowywania depozytów, zawiadomień i poszukiwań uprawnionego.

Niepodjęcie spadku przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty niniejszego zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa.

W zamieszczonych załącznikach znajdują się szczegóły dotyczące niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach oraz "Regulamin depozytów pieniężnych" obowiązujący w naszym DPS.

W sprawie odbioru depozytu proszę o kontakt telefoniczny z numerem telefonu 48 33 4979127 lub e-mail: biuro@dpsos-bielsko.pl

 

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Mirosław Nycz

Data publikacji: 2023-01-27 10:34:59

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2024-03-05 11:15:26 Zmiana publikacji Mirosław Nycz
2 2023-12-04 11:47:48 Zmiana publikacji Mirosław Nycz
3 2023-03-01 11:21:31 Zmiana publikacji Mirosław Nycz